มหกรรมประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวน พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป  เที่ยวชมงาน " มหกรรมประกวดกล้วยไม้  และไม้ดอกไม้ประดับ " จังหวัดนครปฐม  ในระหว่าง วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย  อาทิ การประกวดกล้วยไม้ประเภทต่างๆ  การตกแต่งสถานที่ด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์  และการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  ซึ่งสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น. ของทุกวัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ