กกต. แจงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของธนาธร

กกต.ชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ