เบนซิน-โซฮอล์ ลด40สต.E85 ลง20 สต. มีผล 26 มค.

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ลดลง 20 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิม มีผลวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป