กกต.แจง ประกาศรับรอง 349 ส.ส.เขต

นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ กกต. แถลงว่าวันนี้ คณะกรรมการ กกต. ได้ออกประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง จำนวน 349 คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนคำร้องคัดค้านต่างๆ ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ เบื้องต้นมี 2-3 เหตุ เช่น มีเหตุตามกฎหมายหรือไม่ กระบวนการพิจารณามีความยากง่ายหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้อย่างไร ยกตัวอย่างกรณีร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติ มีการยื่นเข้ามาเกือบ 50 เรื่อง เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีร้องเข้ามากว่า 10 เรื่อง ในขั้นตอนการตรวจของ กกต. จะตรวจสอบไปยัง 23 หน่วยงาน แต่เมื่อมีผู้มาร้องเป็นเรื่องระเบียบการสืบสวน ที่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและนำหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นคนละช่องทางกัน เรื่องร้องคัดค้านจึงต้องมีกระบวนการพิจารณาและใช้เวลา ส่วนการรับรองในวันนี้แล้ว กกต.สามารถไปสอยทีหลังเมื่อพบเหตุหรือไม่นั้น ก็เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อประกาศรับรองไปแล้ว กกต. ยังมีอำนาจตามกฎหมาย ภายใน 1 ปีสามารถสั่งเลือกตั้งใหม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจะมีผลเปลี่ยนแปลงจำนวน ส.ส.พึงมีได้ โดย กกต. จะพิจารณาให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้มีเรื่องร้องคัดค้านหลายกรณี ทั้งประเด็นคุณสมบัติ เหตุร้องว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม รวมแล้วประมาณ 400 เรื่อง ซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จไปมากพอสมควร

เมื่อถามว่า กฎหมายให้อำนาจ กกต.ค่อนข้างมาก แต่มีการแจกใบส้มที่เขต 8 จ.เชียงใหม่ เพียงใบเดียวซึ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 26 พ.ค. สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการจัดการเลือกตั้งของกกต. หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เราได้ตรวจสอบเบื้องต้นตามกฎหมายและประกาศผลตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส มาตรา 125 และมาตรา 127  เมื่อมีการกล่าวหาเขายังไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ต้องให้เขามีโอกาสชี้แจงหลักฐานก่อนว่า เรื่องที่ถูกกล่าวหาเป็นจริงหรือไม่ ส่วนจำนวนที่ประกาศรับรองต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95