เตรียมความพร้อม! พัฒนาบุคลิกภาพ นศ.บัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุม คณะบัญชี ม.ศรีปทุม พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัญชีดิจิทัล สู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรสาวสวย มืออาชีพ ดร.นทษร สุขสารอมรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บุคลิกดี จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี SPU เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีสู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ ก่อนออกไปสู่โลกของการทำงาน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้