"กอดโคราช"เครือข่ายเด็กเยาวชน โคราชเดิ่นยิ้ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายคนทำงานศิลปะ Korat Art Care และ สถาบันการศึกษา มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดนครราชสีมา ผนึกกำลังร่วมกัน เปิดพื้นที่สาธารณะ 'ลานย่าโมและสวนรัก' นำแนวคิดศิลปะบำบัดและกิจกรรมสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างบรรยากาศความผ่อนคลาย สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งต่อความรัก นำโคราชก้าวเดินต่อด้วยความหวังและกำลังใจ ในงาน Korat Art Care "กอดโคราช" เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา

 ไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า "โคราชนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองศิลปะ มีศิลปิน ภูมิปัญญา และต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมมากมาย ในอีกแง่มุมหนึ่งการทำงานศิลปะยังเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาจิตใจ สร้างความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ดังนั้น งานในครั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้นำแนวคิด Korat Art Care มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการรวมใจศิลปินเข้ามารวมพลังกัน ใช้ความงามของศิลปะมาหลอมรวมความรัก ความสามัคคี สร้างความหวังและกำลังใจให้กับชาวโคราช หยิบคุณค่าของศิลปะมาเชื่อมโยงหัวใจของชาวโคราชเข้าด้วยกัน เป็นการแสดงพลังครั้งสำคัญที่ทั้งเครือข่ายศิลปิน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมจะมาช่วยกันขับเคลื่อนให้โคราชได้เดินต่อไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง"

 ในส่วนของเครือข่ายภาคประชาสังคม ปรัชทิพา หวังร่วมกลาง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ว่า "เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โคราชส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้คนจำนวนมาก ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ แต่คนที่อยู่รอบนอกที่ได้รับข่าวสารครั้งนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งวงคุยร่วมกันของบุคคลและองค์กรในหลากหลายวิชาชีพ ทั้งคุณหมอ นักศิลปะบำบัด นักพัฒนา เครือข่ายคนทำงานภาคสังคม รวมถึงเครือข่ายศิลปิน ฯลฯ

 

เพื่อหาทางออกด้วยการนำกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมศิลปะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน โดยการจัดงานครั้งนี้เราได้ร่วมกันเปิดพื้นที่สาธารณะให้คนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมศิลปะ พื้นที่เล่น พื้นที่สร้างสรรค์ที่จะช่วยสร้างความผ่อนคลายจิตใจ เยียวยาความรู้สึกวิตกกังวลที่ยังอาจตกค้างอยู่ในความรู้สึกให้ดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่คนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยเราใช้สัญลักษณ์ของการ 'กอดโคราช...บอกรักโคราช' เป็นการสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน ซึ่งหลังจากงานในวันนี้ แต่ละหน่วยงานจะยังมีการขับเคลื่อนงานด้วยศิลปะ เรื่องเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่การทำงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้เดินหน้าต่อไปด้วยพลังและกำลังใจ"

      ด้าน สุวนีย์ เนตวงษ์ ศิลปินช่างปั้นจากบ้านด่านเกวียน ผู้แทนเครือข่ายคนทำงานศิลปะ Korat Art Care ได้กล่าวว่า "ศิลปะคือความงาม เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแรงจากภายในจิตใจ วิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันเราต้องเจอปัญหาเข้ามามากมาย ไม่ใช่เฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราช แต่ทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ ฯลฯ การเปิดพื้นที่ให้คนได้เข้าถึงการทำงานศิลปะ จะช่วยให้เราได้มีเครื่องมือในการเยียวยาตัวเอง ช่วยให้เราได้ผ่อนคลาย มีเวลาหยุดพักจากปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าเราในทุกเมื่อเชื่อวัน การได้กลับมาทำงานศิลปะ จะช่วยทำให้เราได้หยุดคิด มีสติในการรับมือเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น เป็นความสุนทรีย์ที่ผ่อนคลายและสร้างกำลังใจให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี"

 กิจกรรมในงาน Korat Art Care "กอดโคราช" ประกอบด้วยลานพื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ลงมือทำ ลานเล่นอิสระเล่นผ่อนคลาย (เล่นเพื่อชีวิต) ลานบรรเลงดนตรีสร้างสรรค์  ศิลปะบำบัด Art Therapy แสดงผลงานทางศิลปะเชิงสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นผ่านแรงบันดาลใจ กิจกรรมสื่อสารความหมายสร้างศิลปะบอกรัก ลานสนทนา รวมถึงไฮไลท์สำคัญคือการ “กอดและบอกรักโคราช... เราจะก้าวไปด้วยกัน” เป็นดังสัญลักษณ์แสดงว่าวันนี้โคราชพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าต่อไป...โคราช Move On !

และพบกิจกรรมหลากหลาย ลานเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ศิลปะให้กำลังใจ ดนตรีชวนฟัง ที่จะชวนทุกคนมากอดโคราช บอกรักให้กำลังใจเพื่อคนโคราชก้าวต่อไป ณ อาร์ทแกลเลอรี โคราช  ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ – อาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ