#วันนี้(อาทิตย์)วันพระ
 

 

 

 

ภาพ : วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ