สัมผัสลมหนาว 8 องศาเซลเซียส ณ ยอดภูกระดึง

สัมผัสลมหนาว อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ณ ยอดภูกระดึง  1 มีนาคม 2566

 

 

ข้อมูล / ภาพ
#อุทยานแห่งชาติภูกระดึง #จังหวัดเลย


#konkao #konkao.net