รู้จักและเข้าใจโรคไบโพลาร์

 

วันที่ 30 มีนาคม ของทุกปี จะเป็นวันไบโพลาร์โลก (world bipolar day)

ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเสาวนา “รู้จักและเข้าใจโรคไบโพลาร์”

โดยจะถ่ายทอดผ่านทาง FB live ของเพจสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 -19.00 น.

โดยจะมีผู้ร่วมเสวนา
1. รศ.นพ. พิชัย อิฏฐสกุล

2. คุณเกรียงไกร พจนสุนทร (ดีเจเคนโด้)
และ
3. ผศ.นพ. วรุตม์ อุ่นจิตสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ขอเชิญชวน ผู้สนใจติดตามชมในวันเวลาดังกล่าว