อช.เขาลำปีฯ พบลูกเต่ามะเฟือง​ฟักเป็น​ตัว กลับสู่ทะเล​ได้ 42 ตัว

 

(25 มีนาคม 2566 )นายปรารพ แปลง​งาน​ หัวหน้า​อุทยาน​แห่งชาติ​เขา​ลำ​ปี​-หาด​ท้ายเหมือง​ จ.พังงา ราย​งานว่า​ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้าย เหมือง ได้เฝ้าสังเกตการณ์การฟักของเต่ามะเฟือง

พบรอยเท้าลูกเต่าเดินกลับคืนสู่ทะเล คาดเป็นกลางดึกในช่วงน้ำขึ้นสูงสุดเวลาประมาณ 01.00 น.

เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลุมไข่ในตอนเช้าเพื่อนับจำนวนไข่ที่ฟัก พบมีไข่ทั้งหมด 79 ฟอง ฟักกลับคืนสู่ทะเล 42 ตัว ตาย 3  ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 9 ฟอง ไข่ลม 25 ฟอง อัตราการรอดเท่ากับ 93.33%

ทั้งนี้ลูกเต่าที่ตายพบว่าถุงไข่แดงหน้าท้องเริ่มปิดเกือบสนิท พบบริเวณด้านล่างของหลุม  อาจเป็นเพราะมีการฟักเป็นตัวก่อน แต่ไม่สามารถปีนขึ้นจากหลุมได้

สภาพลูกเต่าเริ่มเน่า มีข้อสังเกต พบว่าแม่เต่าวางไข่ลึกประมาณ 1 เมตร อาจเป็นปัจจัยทำให้กำหนดการฟักล่าช้ากว่าปกติ (ค่าเฉลี่ย 55  วัน) ซึ่งเลยกำหนดมา 6 วัน

เจ้าหน้าที่ทำการเก็บรักษาตัวอย่างเต่าและไข่ที่ไม่ได้รับการผสม รอประสานและนำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลระดับ DNA ในโอกาสต่อไป