ขยะกำพร้า "แผ่นซีดีและเทป"

 

คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักม้วนเทปวีดีโอ หรือเทปคลาสเซท แต่ CD&DVD น่าจะยังมีการใช้อยู่บ้าง เช่นการส่งข้อมูลทางตลาดหลักทรัพย์ไปยังผู้ถือหุ้นต่างๆ

เมื่อเทคโนโลยีใหม่สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมได้ สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์น้อยลง จนไม่จำเป็นต้องใช้และกลายเป็นขยะในที่สุด

จะดีกว่าไหม ถ้าจะนำสิ่งของต่างๆ เหล่านั้นที่หมดประโยชน์มาที่ N15 เพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF สู่เตาเผาที่มีความร้อนสูงในระบบปิด (เพื่อลดสารก่อมะเร็ง dioxin ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้พลาสติก ที่อุณหภูมิต่ำ), มีการควบคุมหรือ บำบัดมลพิษ และสร้างพลังงานต่อไป

ปล.สามารถส่งมาทั้งปก, กล่อง และซอง รวมๆมาเลยนะครับ

คิดจะทิ้งขยะ  คิดถึง N15