เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ


 

(19 พค.66)ที่กลุ่มมีดีนาทับ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบภาคใต้ บูรณาการร่วมกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

ที่น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อการพัฒนาแฟชั่นที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion)

โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่

 

ทั้งนี้คุณครูจันทิมา สุขเมตตา นายณัฐพัชร์ ยีด้ำ และนายธณกร สุขเมตตา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมบาติกเพ้นท์ มีดีนาทับ และคณะเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สมาชิกกลุ่มมีดีนาทับ ร่วมให้การต้อนรับ