ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ได้รับรางวัล Fukuoka Prize ประเภทรางวัลสูงสุด (Grand Prize) ปี2023
 

ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ศาสตราจารย์กิตติคุณประจำภาควิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน

และศาสตราจารย์อาคันตุกะแห่งวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Fukuoka Prize ประเภทรางวัลสูงสุด (Grand Prize) ประจำปี ค.ศ. 2023 ซึ่งเป็นปีที่ 33

รางวัล Fukuoka Prize เป็นรางวัลที่เมืองฟูกุโอกะ (Fukuoka) ประเทศญี่ปุ่นมอบให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานอันโดดเด่นทางด้านการวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์และความหลากหลายของเอเชีย

รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมเอเชีย และเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ชาวเอเชีย

โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ เมืองฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

และจะมีการจัดการบรรยายสาธารณะระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล Fukuoka Prize ประจำปี ค.ศ. 2023 ได้ที่ https://fukuoka-prize.org/en/laureates

ภาพ : THE STANDARD

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ