ลานสนภูสอยดาว เตรียมพร้อมเปิดพิชิต 1 กรกฎาคม นี้ 

เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2566 นายฟารุต ใจทัศน์กุล  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ขึ้นบนลานสน ภูสอยดาว เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวพิชิตลานสน 1 กรกฎาคม นี้

โดยหาบวัสดุอุปกรณ์ทำการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องสุขา ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือนต่างๆ รวมถึงราวกั้นบริเวณจุดชมวิว และสำรวจบริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อจัดระบบการให้บริการทุกด้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

ลานสนภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บนความสูง 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในตัวเอง มีความเปราะบางด้วยสภาพธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์มาก เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่รักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง

 

เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปพิชิตลานสน จึงต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดี มีหัวใจรักธรรมชาติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง Reset ชีวิตจากที่เคยเป็นสู่ Lifestyle green รู้จักเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เคารพสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด

 

 

ซึ่งด้านบนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มากนัก เน้นออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้น้อยที่สุด แต่ให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำ ผ่อนคลายกับบรรยากาศ และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มากที่สุด