โฉมหน้า ครม.เศรษฐา

 

(5 กย.66)นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี  หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์

หน้าทำเนียบรัฐบาล