คลัง ได้ตัวปลัดกระทรวง - มหาดไทย แบ่งงานลงตัว



 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.มหาดได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ นายอนุทิน สั่งและปฏิบัติราชการ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) และกำกับดูแลการประปานครหลวง

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กรมที่ดิน และกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งและปฏิบัติราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)กรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลองค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย

ขณะที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ให้นายลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ