ปูพรมทั่วประเทศ สกัด”ไข้หวัดใหญ่”หลังพบการระบาดเพิ่ม 3 เท่า


 

กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการป้องกันและรักษา “โรคไข้หวัดใหญ่”หลังมีรายงานพบว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่ปีนี้ “เพิ่มขึ้น” จากปีก่อน

ข้อมูลล่าสุด มีจำนวนผู้ป่วย 138,766 ราย อัตราป่วยเพิ่มสูงถึงกว่า 200 รายต่อประชาการแสนราย (เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า)

การระบาดในรอบนี้ เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ “A/H1N1”  และพบการระบาดมากในโรงเรียน

ข้อมูลของกรมควบคุมโรครายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 35 (27 ส.ค. - 2 ก.ย.) มีรายงานนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 101 ราย ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน จ.ลําพูน

จากการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ 5 ราย พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A 4 ราย (ร้อยละ 80)

สธ. จึงส่งทีมสอบสวนโรค “ปูพรมตรวจทุกโรงเรียน” ในชุมชนโดยเฉพาะ “โรงเรียนในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดสูงกว่าพื้นที่อื่น”

รวมทั้งให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อมให้บริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่”ไว้ด้วย