ไม่ควรกินดิบ

 

มูลนิธิแพทย์ชนบท ให้ข้อมูลว่า แม้พืชผักสมุนไพรจะคู่อาหารไทยมานาน

แต่มีผักอยู่ 5 ชนิด ที่ไม่ควรนำมากินดิบ เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่า

1) กะหล่ำปลี : มีสารกอยโตรเจนจะรบกวนการดูดซึมของไอโอดีน

2) ถั่วงอก : เต็มไปด้วยแบคทีเรียและสารฟอกขาว
 

3) หน่อไม้ : มีไซยาไนด์ แต่กำจัดได้ด้วยความร้อน

4) ถั่วฝักยาว : มีสารกำจัดศัตรูพืชมาก

5) ผักโขม : มีกรดออกซาลิกสูง ควรกินในปริมาณพอเหมาะ

ผักทั้ง 5 ชนิด ควรนำมาล้างให้สะอาด แล้วปรุงสุกก่อนกินถึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพ