พ้นวิกฤติ ‘สุขภาพจิต’

 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะหลักการ 6 ข้อ ในการจัดการอารมณ์ที่ดีเพื่อผ่านพ้นวิกฤติสุขภาพจิต

เพื่อสามารถนำไปใช้เพื่อดูแลตนเองหรือนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือคนใกล้ชิด

1. พยายามใช้ชีวิตและทำกิจวัตรใกล้เคียงกับปกติให้มากที่สุด

เช่น ทำงาน ช่วยกันทำกิจกรรมในชุมชน อย่าปล่อยตัวเองให้ว่าง

2. มีสติกับการวางแผนในการทำงานและอยู่กับเพื่อน มากกว่าจะเศร้า กังวลคนเดียว

3. พูดคุยเรื่องประสบการณ์กับคนที่ไว้ใจ ถ้ารู้สึกพร้อมจะเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจ
 

4. ยอมรับอารมณ์ที่ไม่ดีของตนเอง เช่น กลัว เศร้า ว่าไม่ใช่เรื่องน่าอาย การระบายสิ่งเหล่านี้จะทำให้รู้สึกดีขึ้น
 
5. หาเวลาทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความหมาย ได้แก่ เข้าวัด สวดมนต์ บำเพ็ญประโยชน์

6. เมื่อยังรู้สึกไม่ดีขึ้น นอนไม่หลับมาเป็นเวลานาน ทำให้ทำงานไม่ได้ เครียด หงุดหงิดมาก เกือบตลอดทั้งวัน

เมื่อเวลาผ่านไปมากกว่า 1 เดือน อาจพิจารณาใช้บริการคลายเครียดกับแพทย์และหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านต่อไป