เซ่นปราบหมูเถื่อนช้า เด้ง อธิบดี DSI นั่งรองปลัด ยธ.แทน
 

(28 พย.66)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม ดังนี้

 1.พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

2.พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

อย่างไรก่อนหน้านี้ พ.ต.ต.สุริยา เคยถูกนายกรัฐมนตรี ตำหนิเรื่องการปราบปรามคดีหมูเถื่อน ที่มีความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพมาแล้ว

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ