‘ศาล’ เปิดทำการนอกเวลาราชการ เริ่ม 1 ธ.ค. 66

 

สื่อศาล รายงานว่า ศาลเปิดทำการ นอกเวลาราชการประกอบด้วย ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลแพ่งพระโขนง และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

สำหรับการพิจารณาคดีแพ่งหรือคดีครอบครัวฝ่ายเดียว

และคดีที่คู่ความประสงค์ไกล่เกลี่ยนอกเวลาราชการ ตามวันและเวลาที่คู่ความสะดวก

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ / วันอาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

- รับคำคู่ความ คำร้อง คำแถลง และเอกสารต่างๆ แต่ไม่ใช่การขยายอายุความของคดี

- สั่งคำคู่ความ คำร้อง คำแถลง รวมถึงส่วนที่ยื่นผ่านระบบ E-Filing ด้วย


- ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง

- การนั่งพิจารณาสืบพยานคดีฝ่ายเดียว ไต่สวนคำร้องฝ่ายเดียว หรือไต่สวนคำร้องที่ไม่มีผู้คัดค้าน การทำคำสั่งหรือคำพิพากษา และการอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีดังกล่าว

- ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดีเยาวชนและครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

- การรับตัวจำเลยที่ถูกออกหมายจับและการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในคดีแพ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ