ตั้งเป้าพัฒนาการค้า
 

'นลินี ทวีสิน' พบภาคเอกชนบังกลาเทศ แย้มทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าพัฒนาการค้า เจรจา FTA แนะใช้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียน

นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า นายชามส์ มาห์มุด ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมบังกลาเทศ – ไทย ได้นำภาคเอกชนชั้นนำของบังกลาเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม

เช่น ยานยนต์และส่วนประกอบ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และอุตสาหกรรมทางทะเล เข้าพบหารือกับตน โดยทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าและทางลงทุน

โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และต่างเห็นพ้องกันว่า การจัดทำ FTA ระหว่างไทยและบังกลาเทศจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการขยายตัวของมูลค่าการค้าและทางลงทุน

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำนายกเศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานไทย ภายใต้ชื่อ Team Thailand ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างรอบด้านและครบถ้วน

อีกทั้งไทยยังให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนจากต่างชาติผ่าน BOI และ EEC ดังนั้นไทยจึงพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนให้กับบังกลาเทศ

โดยประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมบังกลาเทศชื่นชมการดำเนินงานของไทย และต้องการเรียนรู้แนวทางดำเนินการในอุตสาหกรรมการเพิ่มมูลค่า (Value-add industries) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อุตสาหกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยว ที่ไทยประสบความสำเร็จ

"ที่ผ่านมาไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์อันดียิ่ง และมีศักยภาพมากในหลายมิติ ขณะที่ตลาดในประเทศของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีนโยบายภาครัฐและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน ที่จะช่วยสนับสนุนได้เป็นอย่างดี" นางนลินี กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ