ลุ้น ครม.อนุมัติเงิน ช่วยเกษตรกรตัดอ้อยสด 120 บาท : ตัน

 

(4 ธค.66)นส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในที่ประชุม ครม.นอกสถานที่วันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอให้ ครม.อนุมัติเงินสนับสนุนให้เกษตรกรตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาทต่อตัน

นส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้คุยกันในหลายแง่มุมกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยืนยันชัดเจนว่าทุกปัญหาจะต้องมีทางออก

เรื่องอ้อยไม่ใช่แค่อ้อย เพราะนี่คือวัตถุดิบต้นทางการผลิตน้ำตาลทรายในประเทศไทย  

‘เมื่อวานได้เดินทางไปถึงที่สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร โดยบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ราคาอ้อยและน้ำตาลทราย ล่าสุดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ 21-22 บาท จากเดิมที่กิโลกรัมละ 19-20 บาท  ในราคานี้เมื่อนำมาคิดตัดค่าใช้จ่ายต่างๆคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น’

ส่วนราคาอ้อย ฤดูการผลิตปี 2566/67 ได้มีการผลักดันให้มีราคาที่ 1,400 บาท/ต่อตันอ้อย เนื่องจากต้นทุน  การผลิตอ้อยของชาวไร่สูงขึ้นและความต้องการน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น

การขึ้นราคาน้ำตาลทรายในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อชาวไร่อ้อยโดยช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

แต่ขณะเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบ้าง แต่จะทำให้น้ำตาลในประเทศมีปริมาณที่เพียงพอและมีเสถียรภาพมากขึ้นตามไปด้วย

หรืออธิบายภาพกว้างๆคือการสร้างสมดุลของตลาดน้ำตาลไทยและตลาดโลก


ที่จะหลีกไม่ได้ที่จะต้องอิงในภาพรวมของตลาดทั้งโลกเพราะเราเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกด้วย และราคาในตลาดโลกยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ความสมดุลในประเทศต้องรักษาให้ได้เช่นเดียวกัน

นส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดูแลอย่างใกล้ชิด ในประเด็นเงินสนับสนุนตัดอ้อยคุณภาพดี ฝ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอไปยัง ครม.แล้ว หากที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ จะเรียกว่าเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ในโครงการสนับสนุนเกษตรกร  ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5 ตรงนี้คาดว่าชาวไร่อ้อยในภาพรวมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ล้านบาท จากชาวไร่อ้อยทั้งหมดประมาณ 1.4 แสนราย จะได้รับเงินต่อตันตกตันละ 120 บาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ