บัวบานสะพรั่ง@หนองบัวลำภู 

(4 ธค.66)ไทยคู่ฟ้า รายงานถึง สีสันก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1

จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดเตรียมเสื้อผ้าไทย คือ ผ้าขิดสลับหมี่ "ลายบัวลุ่มภู" ซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

รวมถึงผ้าพันคอมัดหมี่ลายขอประยุกต์ สีน้ำตาล ย้อมจากเปลือกมะพร้าว และหมักลงในโคลนสระบัวหลวง ไว้ให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่เข้าร่วมประชุมด้วย

“บัว” หมายถึงหนองบัวลำภู มีลวดลายดอกบัวหลวง ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และสื่อถึง นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน คำขวัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

“ลุ่มภู” หมายถึง ชื่อเดิมของจังหวัดหนองบัวลำภู

"โทนสีชมพู" เป็นสีประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ผ้าขิดสลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู  1 แถว จะประกอบไปด้วยดอกบัว 3 เหล่า

คือบัวตูม บัวแย้ม และบัวบาน รวมเข้าด้วยกับ “มัดหมี่” ลายขอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 9 ตัว เพื่อความเป็นสิริมงคล

และใช้เทคนิคการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ที่ย้อมจากครั่งและฝาง ในอัตราส่วน 1:1 น้ำ 1 ผ่านวิธีการทอด้วยกี่ไม้โบราณ

ซึ่งภายหลังจากการประชุมครั้งนี้ จังหวัดจะประกาศให้ ผ้าขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” เป็นผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางในการทอผ้าพื้นเมืองจำหน่ายให้ผู้สนใจนำไปตัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

เป็นของฝาก ของที่ระลึก เพื่อสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ