ร้องกลาโหม ผลักดันเงินผดุงเกียรติ 3,000 บาทต่อเดือนให้กับทหารผ่านศึก 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี ตรงกับวันทหารผ่านศึก

โดยตนได้ลงพื้นที่พบปะกับประชาชน และได้พูดคุยกับสิบเอกสมชาติ คำดี และทหารผ่านศึกอีกหลายคน

โดยทหารผ่านศึกเหล่านี้ จะขอให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันพ.ร.บ.เงินผดุงเกียรติ 3,000 บาทต่อเดือนให้กับทหารผ่านศึกชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 รวมถึงทหารกองหนุนบางคนที่ไม่ได้บัตรทหารผ่านศึก

ซึ่งทหารผ่านศึกทุกคนต้องการสวัสดิการที่จับต้องได้ เพื่อทำให้ชีวิตทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกได้มีชีวิตที่ดีขึ้น จากการเสียสละ ชีวิตเลือดเนื้อ เวลาและบาดแผล สำหรับผู้ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย ในวันที่ประเทศไทย เกิดศึกสงคราม ซึ่งเงินผดุงเกียรติ จะเป็นเงินที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าครองชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายในครอบครัว , ที่อยู่อาศัย และค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกไม่ได้

‘อยากให้ทุกคนเห็นถึงความเสียสละของทหารผ่านศึกทุกคน และขอสดุดีความกล้าหาญไปยังทหารผ่านศึกทุกคนในประเทศไทย’

นอกจากนั้น นางสาวปิยะรัฐชย์ ยังได้สะท้อนปัญหาของประชาชนใน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จังหวัดเชียงรายว่า  มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับลำน้ำงาม

เนื่องจากในพื้นที่ ต. แม่ข้าวต้ม เมื่อฝนตกหนักจะมีน้ำท่วมล้น ลงแม่น้ำกก

และมีการพังทลายของคันลำน้ำงาม ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน จึงขอความกรุณากรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเครื่องมืออุปกรณ์ มาขุดลอกลำน้ำงาม เพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกขึ้นและสามารถระบายน้ำ ในช่วงที่น้ำหลากได้ดี

นอกจากนี้ยังขอความกรุณาในการอนุมัติสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อที่จะใช้สำหรับการเก็บกักน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดด้วย