ธนาคารที่ดิน ปลื้มทุเรียนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี ล็อตแรกสร้างรายได้งาม

 

ธนาคารที่ดิน ปลื้มทุเรียนจากวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จันทบุรี ชุดแรกให้ผลผลิต 700 - 800 กิโลกรัม ราคาขาย 120 - 160 บาทต่อกิโลกรัม สร้างรายได้ให้สมาชิกฯ มีชีวิตมั่นคง คาดปีหน้าผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารที่ดิน สนับสนุนซื้อที่ดินให้แก่ วิสาหกิจชุมชน (วสช.) เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี  ในโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน จำนวนเนื้อที่ 77 ไร่ เมื่อปี 2563

โดยวสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา มีสมาชิกจำนวน 30 ราย ภายในวิสาหกิจฯ มีการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรมพัฒนาใช้เทคโนโลยี และอินทรีย์ชีวภาพ และปลูกพืชหลากหลาย อาทิเช่น ปลูกทุเรียน เน้นพันธุ์หมอนทอง ตั้งแต่แรกเริ่มที่สมาชิกฯ เข้ามาอยู่ในพื้นที่ จำนวนประมาณ 1,500 - 2,000 ต้น ปัจจุบัน ทุเรียน มีอายุเข้าสู่ปีที่ 3 และเริ่มให้ผลผลิตแล้ว แม้ยังไม่มาก แต่สมาชิกฯ ก็สามารถเก็บทุเรียนได้รวมกัน 700 - 800 กิโลกรัม โดยประมาณ ส่วนราคาขายอยู่ที่ 120 - 160 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันทุเรียนชุดแรก หมดไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ปีหน้า ทุเรียนที่ วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จะให้ผลผลิตที่มากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากทุเรียน แล้ว วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ยังมีอาชีพเลี้ยงผึ้ง แบบธรรมชาติ เป็นสินค้าขายดีอีกชนิดหนึ่ง และยังมีรายได้จากการแปรรูปผลผลิตที่เป็นจุดเด่น เช่นโกโก้ชนิดผง หรือเมล็ดโกโก้อบแห้ง น้ำโกโก้จากผงโกโก้ 100 % น้ำโกโก้สด ขนมอบจากส่วนประกอบโกโก้ และกล้วยหนึบ

ส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก  วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา จะนำไปจำหน่ายที่ตลาดจริงใจในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ทุกวัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2567   สำนักงบประมาณ นำโดยนายวิรัน แก้วลาย นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ ในฐานะผอ.กองประเมินผล 1  ได้ลงพื้นที่ วสช. เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา เพื่อติดตาม และประเมินผลประกอบการประเมินความคุ้มค่าโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบรายงาน เป็นการสะท้อนการดำเนินงานของโครงการที่ธนาคารที่ดิน ดำเนินการตอบโจทก์ตามนโยบายรัฐบาล คือ สร้างรายได้ กระจายการถือครองที่ดินทำกิน