รอดนอนคุก หลักทรัพย์ 500,000 บาท ประกันตัว


 

ศาลให้ประกันตัว "ทักษิณ ชินวัตร" คดีมาตรา 112 - พ.ร.บ.คอมพ์ฯ  
หลังทนายความ ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว 500,000 บาท

(18 มิย.67) ศาลอาญา พิจารณาหมายเลขคดีดำที่ อ.1860/2567 ตามคำร้องของสำนักงานอัยการสูงสุด สั่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร ฐานร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  

และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 1 12 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ต.ค.2519 ข้อ 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา3, 14 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 8

โดย ศาลอาญาให้ประกันตัว นายทักษิณ แล้ว หลังทนายความ ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว 500,000 บาท